Dívčí vzdělávání v Hradci Králové od poloviny 19. století do konce 1. republiky s ohledem na jeho sociální a kulturní kontext

Show simple item record

dc.contributor.advisor Lenderová, Milena
dc.contributor.author Vyskočilová, Renata
dc.date.accessioned 2016-04-25T16:02:59Z
dc.date.available 2016-04-25T16:02:59Z
dc.date.issued 2016
dc.date.submitted 2015-06-30
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna)
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/63911
dc.description.abstract Práce je věnována vývoji dívčího vzdělávání v Hradci Králové s ohledem na možnosti dívčího vzdělávání v 19. století. Hlavní část je zaměřena na dívčí školy v Hradci Králové, které se od poloviny 19. století do konce první republiky ve městě nacházely. Práce se také zabývá vlivem sociálního prostředí na prospěch dívek na školách, zastoupení obou pohlaví v učitelském sboru na dívčích školách a jejich platovými poměry. cze
dc.format 173 s.
dc.format.extent 3426636 bytes
dc.format.mimetype application/pdf
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení
dc.subject dívčí vzdělávání cze
dc.subject Hradec Králové cze
dc.subject školství cze
dc.subject 19. století cze
dc.subject učitelé cze
dc.subject girls´ education eng
dc.subject education eng
dc.subject 19. century eng
dc.subject teachers eng
dc.title Dívčí vzdělávání v Hradci Králové od poloviny 19. století do konce 1. republiky s ohledem na jeho sociální a kulturní kontext cze
dc.title.alternative Development of the Girls´ Education in Hradec Králové (1850-1938) with Regard to its Social and Cultural Context eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Stráníková, Jana
dc.date.accepted 2016-02-08
dc.description.abstract-translated The work is devoted to the development of girls 'education in Hradec Králové with regard to the opportunities for girls' education in the 19. century. The main part is focused on the girls ' school in Hradec Králové, which is from the middle of the 19. century to the end of the first republic in the city were located. This work also remains to be the influence of the social environment to benefit girls on the schools, the representation of both sexes in the teaching staff of the girls ' schools and their platovými ratios. eng
dc.description.department Fakulta filozofická cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Regionální cze
dc.thesis.degree-name Mgr.
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33874
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.identifier.stag 26894
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account