Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výchovy k odpovědnosti

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Konárová, Martina
dc.date.accessioned 2016-03-29T12:57:25Z
dc.date.available 2016-03-29T12:57:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61972
dc.description.abstract Tato závěrečná práce je rozdělená na dvě části – teoretickou a praktickou část. Teoretická část se zaobírá pojmem odpovědnost, metodami a formami výchovy k odpovědnosti jako důležitým hnacím motorem pro morálně silného a úspěšného člověka. Dále tato část navazuje na metody a formy sebehodnocení, které vedou k posílení samotné odpovědnosti. Praktická část obsahuje 3 samostatné bloky. V první části je provedený výzkum, který šetří vztah autoevaluační techniky – dotazníku a výchovy k odpovědnosti žáků. Další část popisuje rozhovor se žáky 1. ročníku střední školy. Rozhovor uzavíral vyučovací hodinu, kde se žáci mohli vyjádřit k výuce ale také ke své práci. Poslední část je ukázkou autoevaluace v praxi na základní škole Chalabalova 2, Brno. cze
dc.format 88 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject autoevaluace cze
dc.subject sebehodnocení cze
dc.subject odpovědnost cze
dc.subject výchova cze
dc.subject dotazník cze
dc.subject rozhovor cze
dc.subject autoevaluation eng
dc.subject self-evaluation eng
dc.subject responsibility eng
dc.subject education eng
dc.subject questionnaire eng
dc.subject conversation eng
dc.title Využití autoevaluačních technik u žáků jako forma výchovy k odpovědnosti cze
dc.title.alternative cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This study is devided into theoretical and practical part. Theoretical part deals with responsibility term, methods and forms of education in terms of responsibility as a driving motor for moral strong and succesfull human. Next this part follow into methods and forms of autoevaluation, which lead into strengthening of inner responsibility. Practical part include 3 separate parts. First part contains survey, which deals with relation between autoevaluation method – questionnaire and education in terms of responsibility. Next part describes conversation with students of 1. Class in hign school. The conversation closed teaching lesson, student could response to lesson and to their own work. Last part is demonstration of autoevaluation in practise on elementary school Chalabalova 2, Brno. eng
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33243 cze
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account