Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ehlová, Marcela
dc.contributor.author Peterová, Lucie
dc.date.accessioned 2016-03-14T09:42:07Z
dc.date.available 2016-03-14T09:42:07Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61962
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na problematiku předčasných odchodů žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR. V teoretické části jsou popsány aspekty odborného vzdělávání v České republice a jejich legislativní rámec na úrovni regionální i evropské. Současně jsou vymezeny podstatné charakteristiky trhu práce a základní pojmy související s nezaměstnaností a politikou zaměstnanosti v ČR. V praktické části práce je řešen problém předčasných odchodů ze vzdělávání z pohledu EU, tak jak ho měří Eurostat. Následně je analyzována problematika zaměstnatelnosti osob dle stupně dosaženého vzdělání v Královéhradeckém kraji a zároveň jsou vymezeny nástroje pro řešení problémů s uplatněním na trhu práce osob s nízkou kvalifikací v souvislosti s programy aktivní politiky zaměstnanosti v Královéhradeckém kraji. Poslední část práce je věnována výzkumu předčasných odchodů ze vzdělávání na vybrané střední odborné škole. cze
dc.format 70 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject aktivní politika zaměstnanosti cze
dc.subject Česká republika cze
dc.subject Královéhradecký kraj cze
dc.subject nezaměstnanost cze
dc.subject vzdělávání cze
dc.subject střední odborné školy cze
dc.subject studenti cze
dc.subject active politics of employment eng
dc.subject Czech Republic eng
dc.subject Kralovehradecky region eng
dc.subject unemployment eng
dc.subject education eng
dc.subject college eng
dc.subject students eng
dc.title Předčasné odchody žáků z odborného vzdělávání a jejich důsledky z hlediska významu vzdělání pro uplatnění na trhu práce v ČR cze
dc.title.alternative Early departures of students in vocational education and their consequences in terms of the importance of education for the labor market in the Czech Republic eng
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated Thesis is focused on the issues with premature leaving of students from vocational studies and its impact on labor market in Czech Republic. In the theoretical part there are described different aspects of the vocational studies in Czech Republic and the legislative framework on the regional and European levels. At the same time there are determined important characteristics of the labor market and the basic concepts of unemployment and the Czech Republic employment policy. The practical part of the thesis is handling the issue of premature leaving from the vocational studies from the EU point of view, measured by Eurostat. Subsequently, the problem of employment in Hradec Kralove region based on the education level is analyzed, and concurrently the tools are defined for solving the problem with finding a place on the labor market for the people with low qualification in connection to the active employment policy in Hradec Kralove region. Last part on the thesis belongs to the research of the premature leaving from the vocational education on selected vocational high school. eng
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33249
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account