Noetika: interaktivní text pro studenty filosofie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Rýdl, Karel
dc.contributor.author Hodková, Klára
dc.date.accessioned 2016-03-10T08:26:19Z
dc.date.available 2016-03-10T08:26:19Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61956
dc.description.abstract V práci je navržen interaktivní text k tématu noetika pro středoškolské studenty filosofie. První část práce je věnována motivům k sepsání tohoto textu, cílům učiva filosofie obecně, učebním textům běžně užívaným na školách a vlastnímu zdůvodnění efektivity ukázkového textu. V druhé části práce je podán samotný interaktivní ukázkový text jako návrh doprovodného učebního textu k výkladu učitele. cze
dc.format 62 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject dějiny filozofie cze
dc.subject noetika cze
dc.subject interaktivní učební texty cze
dc.subject učebnice pro střední školy cze
dc.subject history of Philosophy eng
dc.subject noetics eng
dc.subject interactive textbooks eng
dc.subject textbooks for high school eng
dc.title Noetika: interaktivní text pro studenty filosofie cze
dc.title.alternative cze
dc.type závěrečná práce cze
dc.contributor.referee
dc.date.accepted 2013
dc.description.abstract-translated The goal of the paper is to present interactive sample text on noetics for high school students of philosophy. The first part of the paper is devoted to the motives for writing such text, the curriculum philosophy in general, textbooks commonly used in schools and to justification the efficiency of the interactive text. The second part presents an interactive sample text itself, that is supposed to be used as an addition to the teacher's explanation. eng
dc.description.department cze
dc.thesis.degree-discipline doplňující pedagogické studium cze
dc.thesis.degree-name cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33255
dc.thesis.degree-program cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account