Konsolidační účinky vápenných nanosuspenzí a jejich směsí s estery kyseliny křemičité při zpevňování nástěnné malby: projekt realizovaný v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice

Show simple item record

dc.contributor.author Vojtěchovský, Jan
dc.contributor.author Slouková, Lenka
dc.date.accessioned 2016-02-01T13:56:28Z
dc.date.available 2016-02-01T13:56:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61932
dc.description.abstract Vápenné nanosuspenze jsou jedním z nejmladších materiálů používaných v oblasti konzervace. Jejich vlastnosti ani spektrum použití není zatím dostatečně prozkoumáno. Cílem naší studie je pozorování a porovnávání vybraných vápenných nanosuspenzí při zpevňování barevné vrstvy u nástěnné malby. Náš projekt volně navazuje na předchozí experimenty a zkušenosti s touto skupinou konsolidantů. Rádi bychom se také zaměřili na směsi vápenných suspenzí s dnes běžně používanými estery kyseliny křemičité. Dosud bylo sledováno použití obou skupin spíše pro strukturální zpevnění kamene, či omítek a proto bychom se pokusili vyzkoušet jejich kombinace i pro zpevňování nástěnné malby. Rozšířený výzkum užití těchto skupin zpevňovacích prostředků může jistě přinést zajímavá zjištění, která, jak doufáme, budou mít dopad i pro jejich využití v praxi. Nezanedbatelným aspektem, kterým se ve zkouškách konsolidačních prostředků zabýváme, je ekonomická a časová náročnost celé procedury. I v této oblasti se pokoušíme nalézt taková řešení, která povedou k co nejjednoduššímu, avšak dostatečně efektivnímu a ekonomicky přijatelnému způsobu aplikace. Ekonomicky přijatelnější varianty může přinést jak výše zmíněné použití směsi vápenné suspenze v kombinacích s konsolidanty na bázi esterů kyseliny křemičité, které zvýší množství účinné látky nanášené v jednom kole aplikace, tak i ředění suspenzí v poměrně levném technickém etanolu namísto v etanolu 98%, který byl doporučován výrobci. Šest vybraných typů vápenných suspenzí a jejich směsi se třemi typy prostředků na bázi esterů kyseliny křemičité je testováno jak na omítkových panelech s modelově vytvořenou simulací degradované barevné vrstvy, tak i na reálné nástěnné malbě. Zkoušky zpevňování na panelech jsou subjektivně i objektivně porovnávány a ty, které dosáhly nejlepších výsledků, jsou dále testovány na reálné nástěnné malbě. Výsledkem práce by tak mělo být nejen celkové vyhodnocení porovnávaných materiálů z hlediska jejich vlastností, ale i jakýsi manuál jejich vhodné aplikace. cze
dc.format 175 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject vápenné nanosuspenze cze
dc.subject konzervace cze
dc.title Konsolidační účinky vápenných nanosuspenzí a jejich směsí s estery kyseliny křemičité při zpevňování nástěnné malby: projekt realizovaný v rámci Studentské grantové soutěže Univerzity Pardubice cze
dc.type Report cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account