Zpracování portrétů dobra a zla v bulharských kouzelných pohádkách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Téra, Michal cze
dc.contributor.author Víšková, Romana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:43:08Z
dc.date.available 2015-09-27T10:43:08Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61651
dc.description.abstract Téma diplomové práce se zabývá studiem bulharských kouzelných pohádek, a to se zaměřením na postavy, které v nich vystupují. Jednotlivé postavy jsou rozděleny na kladné a záporné. Rozdělení je provedeno dle role, kterou postava zaujímá v pohádkovém příběhu. Tento rozbor je proveden z šesti, mnou vybraných pohádek z knihy od Nikolaje Rajnova a Zefiri Ivančevi, kterými jsou „Carská dcera a švec,“„Trpaslík,“ „Tři bratři a drak,“ „Omlazující voda,“ „Děda Trák a poslední drak“ a „Chlapec a tři víly“. Cílem práce je rozkrýt tyto postavy jako kulturně-archaické archetypy a poukázat na jejich možný původ. cze
dc.format 114 s. cze
dc.format.extent 1280772 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject kouzelné pohádky cze
dc.subject hlavní hrdinové cze
dc.subject pohádkové postavy cze
dc.subject magical fairytale eng
dc.subject storybook characters eng
dc.title Zpracování portrétů dobra a zla v bulharských kouzelných pohádkách cze
dc.title.alternative Explanation of good and evil in bulgarian fairy tales eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kouba, Miroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theme of the thesis deals with the study of the Bulgarian fairytales and focuses on characters appearing in them. The character’s are divided into positive and negative. Distinguishing is made according to the role of character occupying in the fairytale. This analysis is completed from six selected fairytales from the book by Nikolaj Rajnov and Zefíri Ivančev. They are: „The Tsar´s daughter and shoemaker,” „The Dwarf,” „Three brothers and the dragon,” „Rejuvenating water,” „The Grandpa Trak and last dragon” and „A boy and three fairies”. The target is to uncover these characters as culturally archaic archetypes and point out their possible origin. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny: Kulturně historická slavistika cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33305 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence Představení práce autorkou. Seznámení komise s posudky. Rozprava nad posudky a následná diskuse. (teorie fikčních světů, nejstaraí evropské pohádky). cze
dc.identifier.stag 26892 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account