Doručování zásilek na pobočce České pošty, s.p. Obruby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor cze
dc.contributor.author Adamec, Václav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61625
dc.description.abstract Práce se zabývá analýzou procesu doručování zásilek Českou poštou, s.p. na konkrétním případě obce Obruby. Na úvodní kapitolu, shrnující teoretické aspekty doručování zásilek Českou poštou, s.p., navazuje analýza stávajícího procesu doručování zásilek v konkrétní obci Obruby. Závěrečná kapitola je věnována různým možnostem optimalizace sítě poboček a zhodnocení jejich ekonomických parametrů. Řešení, které představuje nejekonomičtější variantu pro Českou poštu, s.p., je však v rozporu se zájmy a preferencemi obyvatel obce. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1348315 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Czech Post cze
dc.subject postal delivery cze
dc.subject optimization cze
dc.subject branch network cze
dc.subject Obruby village cze
dc.subject Česká pošta, s.p. cze
dc.subject doručování zásilek cze
dc.subject optimalizace cze
dc.subject síť poboček cze
dc.subject obec Obruby cze
dc.title Doručování zásilek na pobočce České pošty, s.p. Obruby cze
dc.title.alternative Postal Delivery by the Czech Post, state enterprise, at the Post Office Obruby eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis deals with the analysis of the process of postal delivery by the Czech Post, state enterprise at the particular case of Obruby village. The introductory chapter, summarizing the theoretical aspects of postal delivery by the Czech Post, s. e., is followed by the analysis of the current delivery process in Obruby village. The concluding chapter focuses on different possibilities of optimization of the branch network and assesses their economic parameters. The solution, which represents the most economic option for the Czech Post, s. e., is however in conflict with the interests and preferences of Obruby's residents. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Management, marketing a logistika ve spojích cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32529 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Student přednesl ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázal přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázal schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 28368 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account