Přeprava kusových zásilek podléhající úmluvě ADR ve společnosti DHL

Show simple item record

dc.contributor.advisor Švadlenka, Libor cze
dc.contributor.author Zelenska, Inna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:28Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61624
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřená na přepravu nebezpečného zboží silniční dopravou. První část práce obsahuje legislativu a charakterizuje nebezpečné zboží. Druhá část práce zahrnuje analýzu stávajícího stavu přepravy nebezpečného zboží ve společnosti DHL. Poslední část obsahuje návrhy na zlepšení přepravy nebezpečného zboží ve společnosti DHL. cze
dc.format 73 s. cze
dc.format.extent 3106947 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject dangerous goods cze
dc.subject legislation cze
dc.subject ADR cze
dc.subject transportation cze
dc.subject security consultant cze
dc.subject nebezpečné zboží cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject bezpečnostní poradci cze
dc.title Přeprava kusových zásilek podléhající úmluvě ADR ve společnosti DHL cze
dc.title.alternative Transportation of Consignments Under the ADR Treaty in the Company DHL eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis is focused on transportation of dangerous goods by road transport. The first part of the thesis describes relevant legislation and characterizes dangerous goods. The analysis of the present state of transportation of dangerous goods in the company DHL is described in the second part of the thesis. The third part includes propositions for improvement of transportation of dangerous goods in the company DHL. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32530 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Studentka přednesla ucelenou a logicky uspořádanou obhajobu své bakalářské práce. V ní dokázala přesvědčivým způsobem obhájit závěry svých řeaení. U doplňkových otázek prokázala schopnost logického myalení, pohotové reakce, jasného a srozumitelného vysvětlení. cze
dc.identifier.stag 28319 cze
dc.date.embargo 2015-06-03 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account