Přeprava zásilek v letecké a silniční dopravě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hruška, Roman cze
dc.contributor.author Tuháček, Jiří
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:19Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61615
dc.description.abstract Práce je zaměřena na přepravu zásilek silniční a leteckou dopravou. Popisuje potřebnou doprovázející dokumentaci a zabývá se návrhem na zjednodušení tohoto procesu prostřednictvím internetové sítě s použitím vhodného programu, který je možné využít místo papírové dokumentace. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 4008721 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights práce není přístupná cze
dc.subject transportation cze
dc.subject transport cze
dc.subject documentation cze
dc.subject program Dispatch cze
dc.subject přeprava cze
dc.subject doprava cze
dc.subject dokumentace cze
dc.subject program Dispatch cze
dc.title Přeprava zásilek v letecké a silniční dopravě cze
dc.title.alternative Transportation of shipments by air and road transport eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the documentation accompanying shipments transported by road and air transport. It raises proposals regarding simplification of the process via the internet using a suitable program that can substitute paper documentation. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32533 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázal student odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázal schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagoval pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděl. cze
dc.identifier.stag 25118 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account