Užití vozidla v rámci podnikatelských aktivit z hlediska uplatňovaných nákladů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Chocholáč, Jan cze
dc.contributor.author Burešová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:42:15Z
dc.date.available 2015-09-27T10:42:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61611
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaměřuje na určení nákladů v podniku, které se vztahují k užívání vozidel pro účel podnikání. Součástí je popis právní úpravy, která ovlivňuje zmíněné náklady. Zároveň se zabývá porovnáním výhodnosti financování pořízení nového vozidla a v závěru také výběrem nejvhodnější varianty. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 3567397 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject costs cze
dc.subject business cze
dc.subject truck cze
dc.subject leasing cze
dc.subject credit cze
dc.subject náklady cze
dc.subject podnikání cze
dc.subject nákladní automobily cze
dc.subject leasing cze
dc.subject úvěry cze
dc.title Užití vozidla v rámci podnikatelských aktivit z hlediska uplatňovaných nákladů cze
dc.title.alternative Used of vehicles as part of business activities in terms of expense claimed eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis focuses on the determination of costs in the company, which relate to use of vehicles for business purpose. Also included a description of the legislation that affects the costs. It also presents a comparison of the advantages of financing a new vehicle, and in the conclusion is selecting the most suitable option. eng
dc.description.department Katedra dopravního managementu, marketingu a logistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Dopravní management, marketing a logistika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera cze
dc.identifier.signature D32503 cze
dc.thesis.degree-program Dopravní technologie a spoje cze
dc.description.defence Problematiku řeaenou ve své bakalářské práci dokázala studentka odpovídajícím způsobem obhájit. Prokázala schopnost samostatné práce. Na doplňkové otázky reagovala pohotově, se znalostí věci a bez závažných nepřesností je zodpověděla. cze
dc.identifier.stag 25018 cze
dc.date.embargo 2015-05-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account