Využití podtlakových systémů ran v praxi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Procházková, Romana cze
dc.contributor.author Suchá, Nikola
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:31Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61589
dc.description.abstract Bakalářská práce popisuje léčbu ran pomocí podtlakového uzávěru rány. Tato metoda se využívá především pro terapii ran chronických nehojících se, traumatických nebo jiných ran hojících se per sekundam. Výzkumná část se zaměřuje na využití těchto podtlakových systému v praxi. Dále se zaměřuje na to, jak se nelékařským zdravotnickým pracovníkům s těmito systémy pracuje a v čem spatřují jejich výhody a v čem naopak jejich nevýhody. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1460988 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject negative pressure wound therapy cze
dc.subject negative presure cze
dc.subject chronic wounds cze
dc.subject non healing wounds cze
dc.subject wound care cze
dc.subject podtlakový uzávěr rány cze
dc.subject podtlak cze
dc.subject chronické rány cze
dc.subject nehojící se rány cze
dc.subject péče o ránu cze
dc.title Využití podtlakových systémů ran v praxi cze
dc.title.alternative Use of negative pressure wound therapy in practise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis depicts treatment of wounds using the vacuum closing of wounds. This method is particularly used to treat chronic non-healing wounds, traumatic ones, and other wounds which heal per sekundam. The research part focuses on the use of vacuum systems in practice. Besides, the thesis also concentrates on how paramedical staff find working with those systems and what advantages and disadvantages of vacuum systems the paramedical staff see. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33532
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: velmi dobře Hodnocení oponenta: výborně minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte nějakou představu, kam byste edukační leták doporučila, distribuovala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 28522 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account