Hiporehabilitace a rozvoj silných stránek charakteru klientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Říhová, Linda cze
dc.contributor.author Pokorná, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:28Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61586
dc.description.abstract CÍL: Cílem bylo zjištění posílení konceptu silných stránek charakteru a jejich rozvíjení skrz koně, konkrétně, které domény jsou během hiporehabilitace nejvíce posíleny. Zdali se jedná o cílený záměr nebo vedlejší účinek hiporehabilitace v oblasti charakteru. METODIKA: Práce se zabývá pozitivními účinky hiporehabilitace na osobnost klienta. Zaměřujeme se na osobnostní rozvoj klienta skrze pohled ošetřovatelství. Konkrétně používáme vybrané domény NANDA dle funkčního modelu zdraví Gordonové. Zkoumáme, jak HR ovlivňuje duševní zdraví. Vybrané domény jsou: aktivita odpočinek, životní princip, zvládání zátěže odolnost vůči stresu, vnímání sebe sama. VÝZKUM: Výzkum probíhal v Hiporehabilitačním centru Apolenka za pomocí rozhovorů, dotazníků a pozorování klientů a terapeutů. ZÁVĚR: Práce chce poukázat, že hiporehabilitace má kladný vliv na rozvoj silných stránek charakteru a je vhodným terapeutickým nástrojem u vybraných klientů. cze
dc.format 89 s. cze
dc.format.extent 7653541 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject horses cze
dc.subject character cze
dc.subject nursing cze
dc.subject Equine-assisted therapy cze
dc.subject psychosomatic medicine cze
dc.subject interdisciplinary approach cze
dc.subject nursing process cze
dc.subject positive psychology cze
dc.subject character domains cze
dc.subject NANDA domains: Activity Rest cze
dc.subject life principle cze
dc.subject coping / stress tolerance cze
dc.subject self-perception cze
dc.subject koně cze
dc.subject charakter cze
dc.subject ošetřovatelství cze
dc.subject hiporehabilitace cze
dc.subject léčba pomocí koně cze
dc.subject psychosomatika cze
dc.subject mezioborový přístup cze
dc.subject ošetřovatelský proces cze
dc.subject pozitivní psychologie cze
dc.subject silné stránky charakteru cze
dc.subject NANDA domény cze
dc.subject aktivita - odpočinek cze
dc.subject životní princip cze
dc.subject zvládání zátěže cze
dc.subject odolnost vůči stresu cze
dc.subject vnímání sebe sama cze
dc.title Hiporehabilitace a rozvoj silných stránek charakteru klientů cze
dc.title.alternative Hippotherapy and development strengths of character Clients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated OBJECTIVES: The aim of the work was to find whether Equine-assisted therapy strengthens character traits, and also whether this is intent or a side effect of the therapy. METHODOLOGY: The work deals with positive effects of Equine-assisted therapy on a client's character. It focuses on a personality development from the nursing point of view. The work examined how Equine-assisted therapy influences mental health. The research used selected NANDA Gordon's functional health domains: Activity Rest, Life Principle, Coping / Stress tolerance, and Self-perception. RESEARCH: The research was carried out in the Equine-Assisted Therapy Center Apolenka using interviews, questionnaires, and observations both with clients and therapists. CONCLUSION: The work points out positive influence of Equine-assisted therapy on character strengths development and its appropriateness to be a therapeutic tool for selected clients. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33515
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: dobře Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Vzhledem k Vašemu přístupu k práci, časové náročnosti a zájmu působení zvířat v léčebné paxi, jak jste uváděla v úvodu své práce, uvažujete o tom, že byste si prohloubila vzdělání a pracovala v oblasti hipoterapie? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 28519 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account