Naplnění spirituálních potřeb geriatrických pacientů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jindra, Samuel cze
dc.contributor.author Pavlovcová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:27Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61585
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá naplněním spirituálních potřeb geriatrických pacientů. Cílem práce je identifikovat spirituální potřeby geriatrických pacientů, objasnit možnosti saturace spirituálních potřeb sestrami a zmapovat, jak spokojenost s dosavadním životem ovlivňuje spirituální potřeby geriatrických pacientů. Práce ve své teoretické části objasňuje pojmy stárnutí a stáří, gerontologie, spiritualita a lidské potřeby. Dále se zaměřuje na problematiku spirituálních potřeb geriatrických pacientů a možnosti saturace spirituálních potřeb sestrami. Ve výzkumné části je popsáno vyhodnocení jednotlivých výzkumných otázek. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1446964 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject ageing cze
dc.subject old age cze
dc.subject gerontology cze
dc.subject spirituality cze
dc.subject human needs cze
dc.subject spiritual needs cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject stáří cze
dc.subject gerontologie cze
dc.subject spiritualita cze
dc.subject lidské potřeby cze
dc.subject spirituální potřeby cze
dc.title Naplnění spirituálních potřeb geriatrických pacientů cze
dc.title.alternative Fullfilment of spiritual needs of geriatric patients eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Říhová, Linda cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with fulfilling the spiritual needs of geriatric patients. The objectives of the thesis are to identify the spiritual needs of geriatric patients, to clarify possible saturation of spiritual needs by nurses and to find out how satisfaction with current life affects the spiritual needs of geriatric patients. The terms like ageing and old age, gerontology, spirituality and human needs are explained in the theoretical part. The thesis is also focused on the issue of geriatric patients' spiritual needs and possibilities of saturation of these needs by nurses. The evaluation of individual research questions is desribed in the research part of the thesis. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33525
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Co byste na základě Vašeho výzkumu doporučila dále zkoumat v oblasti uspokojování spirituálních potřeb pacientů? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 28518 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account