Kvalita života seniorů v domově pro seniory

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Hrubišová, Štěpánka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:16Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61575
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá kvalitou života seniorů v domově pro seniory. Práce se dělí na dvě části, na část teoretickou a praktickou. Teoretická část je zaměřená na charakteristiku stárnutí a stáří, na kvalitu života, její historii a měření a dále na sociální péči a domov pro seniory. Praktická část práce se zabývá hodnocením celkové kvality života a mapováním jednotlivých domén kvality života u seniorů v domově pro seniory. Tyto výsledky jsou dále srovnávány dle pohlaví. Výzkum byl prováděn pomocí standardizovaných dotazníků WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 1462236 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject old age cze
dc.subject elderly cze
dc.subject quality of life cze
dc.subject WHOQOL-BREF cze
dc.subject WHOQOL-OLD cze
dc.subject elderly home cze
dc.subject stáří cze
dc.subject senioři cze
dc.subject kvalita života cze
dc.subject domovy pro seniory cze
dc.title Kvalita života seniorů v domově pro seniory cze
dc.title.alternative Quality of Life of the Elderly in an Elderly Home eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The Bachelor thesis is focused on quality of life of the elderly in an elderly home. This work is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part is focused on the characteristics of aging and old age, quality of life, history and measurements of the quality of life and social welfare and issues related to elderly homes. The practical part deals with the assessment of overall quality of life, and mapping individual domains of quality of life in the elderly in home for the elderly. These results are compared by gender. The research was conducted using standardized questionnaires WHOQOL-BREF and WHOQOL-OLD. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33504
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte nějakou představu, nápad co udělat pro zlepšení kvality života seniorů v domově pro seniory? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 28502 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account