Dodržování léčebného režimu u astmatiků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ochtinská, Hana cze
dc.contributor.author Davidová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:14Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (sklad) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61572
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na diagnostiku, prevenci a možnosti léčby farmakologické i nefarmakologické u pacientů s astmatem. Je zde i zahrnuta edukace astmatiků a ošetřovatelská péče o astmatika ve zdravotnickém zařízení. Dále jsou zde také popsány příčiny a projevy astmatu. Ve výzkumné části se zabývám, zda jsou astmatici edukováni zdravotnickým personálem o onemocnění, jestli ví, co zhoršuje jejich stav a do jaké míry dodržují léčebný režim. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 1771519 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject asthma cze
dc.subject prevention cze
dc.subject treatment regimen cze
dc.subject education cze
dc.subject anti-asthmatics cze
dc.subject astma cze
dc.subject prevence cze
dc.subject léčebný režim cze
dc.subject edukace cze
dc.subject antiastmatika cze
dc.title Dodržování léčebného režimu u astmatiků cze
dc.title.alternative Adherence to treatment regime among asthmatics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on diagnosing, preventing, and possibilities of pharmacological and non-pharmacological treatment for asthma patients. There is also included education of asthmatics and nursing care for asthmatic at medical facility. The thesis then continues with describing asthma causes and symptoms. The research part is focused whether are asthmatics educated by the medical staff about their illness, and if they know what makes its state worse, and how much do they adhere to the treatment regime. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33520
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: výborně Doplňující otázky k obhajobě: 1. Máte nějakou představu, kam byste edukační leták doporučila, distribuovala? Obhajoba bakalářské práce s prezentací velmi dobrá cze
dc.identifier.stag 28498 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account