Porovnání znalostí první pomoci studentů středních zdravotnických škol

Show simple item record

dc.contributor.advisor Holeková, Jindra cze
dc.contributor.author Bubnová, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:12Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61571
dc.description.abstract Bakalářská práce "Porovnání znalostí První pomoci studentů středních zdravotnických škol" se skládá ze dvou částí. Teoretická část je zaměřena na rozdělení první pomoci, na Integrovaný záchranný systém a dále na poskytování první pomoci při základních života ohrožujících stavech a první pomoci při neúrazových a ostatních stavech. Praktická část zkoumá a následně porovnává úroveň znalostí studentů dvou středních zdravotnických škol a jejich spokojenost s kvalitou výuky. cze
dc.format 75 s. cze
dc.format.extent 1633311 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject first aid cze
dc.subject cardiopulmonary resuscitation cze
dc.subject theoretical knowledge cze
dc.subject secondary health schools cze
dc.subject první pomoc cze
dc.subject kardiopulmonální resuscitace cze
dc.subject teoretické znalosti cze
dc.subject střední zdravotnické školy cze
dc.title Porovnání znalostí první pomoci studentů středních zdravotnických škol cze
dc.title.alternative Comparison of first aid knowledge of students of Secondary Health Schools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Duková, Ivana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis "The comparison of first aid knowledge of students of Secondary Health Schools" consists of two parts. The theoretical part is focused on the division of first aid, on the Integrated Rescue System and on the provision of first aid atthe basiclife-threatening conditionsandfirst aid foratraumaticand otherstates. The practical part researches and subsequently compares the standard of knowledge of students of two secondary medical schools and their contentment with the quality of teaching. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33521
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně Hodnocení oponenta: velmidobře minus Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak je možné využít výstup tohoto výzkumu pro ostatní školy stejného zaměření? Obhajoba bakalářské práce s prezentací dobrá cze
dc.identifier.stag 28497 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account