Ageistické postoje a stereotypy u studentů bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šoukalová, Kristýna cze
dc.contributor.author Brožková, Lenka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:41:11Z
dc.date.available 2015-09-27T10:41:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka FZS) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61570
dc.description.abstract Téma bakalářské práce je Ageistické postoje a stereotypy u studentů bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra. Práce je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. V teoretické části se věnuji problematice stárnutí a změnám, ke kterým ve stáří dochází. Dále charakterizuji období adolescence a mladé dospělosti a zabývám se mezigeneračním konfliktem. Hlavní složkou teoretické části je kapitola o ageismu. V praktické části jsem provedla kvantitativní anonymní výzkum prostřednictvím dotazníkového šetření. Cílem bylo zjistit, jaké sklony k ageistickým postojům mají studenti 1. a 3. ročníku oboru Všeobecná sestra, a zdali na sklony k ageistickým postojům má vliv ročník studia, typ středoškolského vzdělání či společné soužití se seniorem. cze
dc.format 54 s. cze
dc.format.extent 1622370 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject ageing cze
dc.subject old age cze
dc.subject ageism cze
dc.subject discrimination of seniors cze
dc.subject adolescence cze
dc.subject stáří cze
dc.subject stárnutí cze
dc.subject ageismus cze
dc.subject diskriminace seniorů cze
dc.subject adolescence cze
dc.title Ageistické postoje a stereotypy u studentů bakalářského studijního oboru Všeobecná sestra cze
dc.title.alternative Ageist attitudes and stereotypes of bachelor branch of study for general nurses students eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Holubová, Ilona cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The theme of this Bachelor's Thesis is Ageist attitudes and stereotypes of bachelor branch of study for general nurses students. This work is divided into theoretical and practical part. In the theoretical part I deal with the issue of ageing and describe the changes which occur in the elderly. Further I characterize adolescence and young adulthood and I deal with intergenerational conflict. The main part of the theory is about ageism. In the practical part I have conducted quantitative research using anonymous questionnaires. The aim of the research was to determine how are first and third year nursing students prone to ageism and if being prone to ageism is influenced by year of study, type of high school education or cohabitation with senior. eng
dc.description.department Katedra ošetřovatelství cze
dc.thesis.degree-discipline Všeobecná sestra cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií cze
dc.identifier.signature D33522
dc.thesis.degree-program Ošetřovatelství cze
dc.description.defence Hodnocení vedoucího: výborně minus Hodnocení oponenta: velmi dobře Doplňující otázky k obhajobě: 1. Jak vidíte přínos bakalářské práce do Vašeho oboru a následně do praxe? 2. Jak byste mohla seniorovi, který je závislý na pomoci pečovatele a ocitne se v situaci zanedbávání, zneužívání, diskriminace? Obhajoba bakalářské práce s prezentací výborná cze
dc.identifier.stag 28496 cze
dc.date.embargo 2015-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account