Syntézy nanostrukturovaných materiálů pro termoelektrické aplikace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Drašar, Čestmír cze
dc.contributor.author Munzar, Milan
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:28Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61547
dc.description.abstract Tato práce se zabývá nanostrukturovanými materiály pro termoelektrické aplikace. Teoretická část je věnována termoelektrickým jevům a významu nanostrukturování pro termoelektrickou účinnost. Dále jsou v ní shrnuty základní metody jejich přípravy, spolu s výhodami a nevýhodami jednotlivých metod. Experimentální část je věnována přípravě nanostrukturovaného Sb2Te3 solvotermální metodou a charakterizaci z hlediska termoelektrických vlastností. cze
dc.format 34 s. cze
dc.format.extent 598906 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Thermoelectric effects cze
dc.subject figure of merit cze
dc.subject thermal conductivity cze
dc.subject power factor cze
dc.subject density of states cze
dc.subject solvothermal synthesis cze
dc.subject termoelektrické jevy cze
dc.subject termoelektrická účinnost cze
dc.subject tepelná vodivost cze
dc.subject elektronová hustota stavů cze
dc.subject solvotermální systéza cze
dc.title Syntézy nanostrukturovaných materiálů pro termoelektrické aplikace cze
dc.title.alternative Synthesis of nanostructured materials for thermoelectric applications eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is about nanostructured materials for thermoelectric applications. In a teoretical part are described thermoelectric effects and reasons of nanostructuring thermoelectric efficiency and also basic methods of preparation together with their advantages and disadvantages. The experimental part is focused on preparation of nanostructured Sb2Te3 using solvothermal synthesis and characterization. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Chemie a technická chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33805 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technická chemie cze
dc.description.defence Posluchač seznámil komisi se svojí bakalářskou prací.Dále reagoval na připomínky a zodpověděl otázky členů komise: Na čem závisí termoelektrická účinnost? Lze tuto účinnost predikovat? Vysvětlete metodu přípravy vysokoenergetického kulového mletí. Proč nebylo provedeno více syntéz s menaím množstvím telluru? cze
dc.identifier.stag 28890 cze
dc.date.embargo 2035-07-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account