House and Home and Their Experience in Susan Hill's Prose Fiction

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vít, Ladislav cze
dc.contributor.author Kanitrová, Alice
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:40:01Z
dc.date.available 2015-09-27T10:40:01Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61536
dc.description.abstract The main concern of this thesis is to depict the subjective experience of house and home in the selected prose fiction (I'm the King of the Castle, In the Springtime of the Year, The Beacon, The Woman in Black) by a British author, Susan Hill. The theoretical part attempts to provide an outline of the core ideas of Phenomenology and Humanistic geography, which serve as a point of departure for the subsequent analysis. The analytical part investigates the subjective experience, positive or negative, of house and home through the eyes of Hill's characters. The thesis concludes with a summary of findings. eng
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 1195121 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso eng
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject domov cze
dc.subject dům cze
dc.subject fenomenologie cze
dc.subject humanistická geografie cze
dc.subject prožitky cze
dc.subject rodina cze
dc.subject konflikty cze
dc.subject home eng
dc.subject house eng
dc.subject Phenomenology eng
dc.subject Humanistic geography eng
dc.subject experiences eng
dc.subject family eng
dc.subject conflicts eng
dc.title House and Home and Their Experience in Susan Hill's Prose Fiction eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bubíková, Šárka cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Tato práce se zabývá zejména zobrazováním subjektivního prožitku domu a domova ve vybraných prozaických dílech (I'm the King of the Castle, In the Springtime of the Year, The Beacon, The Woman in Black) britské autorky Susan Hillové. Teoretická část si klade za cíl nastínit stěžejní myšlenky fenomenologie a humanistické geografie, které slouží jako teoretická východiska pro následnou analýzu. Analytická část zkoumá subjektivní prožitek domu a domova, jak pozitivní, tak negativní očima postav Hillové. Práce je zakončena kapitolou shrnující zjištění. cze
dc.description.department Katedra anglistiky a amerikanistiky cze
dc.thesis.degree-discipline Učitelství anglického jazyka cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33705 cze
dc.thesis.degree-program Učitelství pro základní školy cze
dc.identifier.stag 25431 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account