Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu pro firmy v regionu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Kholová, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61531
dc.description.abstract Diplomová práce s názvem "Ekonomické přínosy cestovního ruchu pro firmy v regionu" je věnována posouzení vlivu těchto přínosů pro firmy v regionu Slovácko. První část popisuje cestovní ruch jako takový, jeho systém, formy, druhy, přínosy a také jeho dopad na regionální rozvoj. Druhá část se zaměřuje na popis metod, které slouží k měření přínosů cestovního ruchu a vybraných metod finanční analýzy, podle kterých je prováděn výzkum. V další části je vymezen region Slovácko jeho poloha, zaměstnanost v regionu a srovnání s podobnými regiony v rámci atraktivnosti a návštěvnosti. Poslední část je zaměřena na finanční analýzu vybraného podniku působícího v regionu Slovácko a její zhodnocení v komparaci s přínosy cestovního ruchu. Cílem diplomové práce je pro zvolenou oblast identifikovat ekonomické přínosy jednotlivých typů cestovního ruchu pro rozvoj firem, spojených s cestovním ruchem v daném regionu. cze
dc.format 70 s. cze
dc.format.extent 2325646 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tourism cze
dc.subject regional development cze
dc.subject benefits of tourism cze
dc.subject financial analysis cze
dc.subject companies cze
dc.subject regions cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject regionální rozvoj cze
dc.subject přínosy cestovního ruchu cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.subject podniky cze
dc.subject regiony cze
dc.title Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu pro firmy v regionu cze
dc.title.alternative Economic profitabilities of tourism development for companies in the region eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kuběnka, Michal cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The diploma work called "Economic profitabilities of tourism for companies in the region" is devoted to consider the influence of these profitabilities on the companies in the region of Slovácko. The first part describes tourism itself, its system, forms, sorts, profitabilities and also its impact on the region's development. The second part is concentrated on the description of the methods which are useful for measuring the profitabilities of tourism and the chosen methods of financial analysis which are used for research. The other part is about the region of Slovácko - its position, employment rate and comparing with some similar regions within attractiveness and attendance. The last part concentrates on financial analysis of the chosen company operating in the region of Slovácko and on summing up and comparing the company's benefits to tourism. The goal of the diploma work is to identify the economic profitabilities of the particular types of tourism for developing of companies connected with tourism in the certain region. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33029 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Ekonomické přínosy rozvoje cestovního ruchu pro firmy v regionuOtázky vedoucí práce k obhajobě: nejsou Otázka oponenta práce k obhajobě: Koresponduje negativní vývoj hospodaření podniku s vývojem cestovního ruchu v regionu? cze
dc.identifier.stag 26490 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account