Činnosti projektového manažera ve výrobě tepelných čerpadel

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pakosta, Jaroslav cze
dc.contributor.author Růžička, Tomáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:36Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:36Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61527
dc.description.abstract Tato práce se zabývá popisem řízení reálného projektu na instalaci systému tepelného čerpadla společnosti TC Mach, s.r.o. Práce obsahuje popis současného řízení projektu firmou a návrh na možnost zpracování projektu pomocí vybraného počítačového softwaru. Součástí práce je pohled na řízení činností manažerem z hlediska provedení, času a nákladů. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 17096780 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject project management cze
dc.subject project manager cze
dc.subject heat pump cze
dc.subject project planning cze
dc.subject projektové řízení cze
dc.subject projektový manažer cze
dc.subject tepelné čerpadlo cze
dc.subject plánování projektu cze
dc.title Činnosti projektového manažera ve výrobě tepelných čerpadel cze
dc.title.alternative Activities of the project manager in the production of heat pumps eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Brodský, Zdeněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis describes a real project management of the installation of heat pump of TC Mach, s.r.o. company. Thesis contains description of the current management of the project by the company and proposal on the possibility of project development through the selected computer software. A part of the thesis is a view of management activities of manager in terms of performance, time and cost. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32974 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Student seznámil komisi se závěry práce a odpověděl na otázky položené vedoucím práce a oponentem:Ot.č.1 : Kterých konkrétních programů se týká Vaae doporučení použít software PM? Ot.č.2 : Objasněte přednosti metody PERT pro stanovení trvání činností projektu. 1. Co konkrétně použije firma TC MACH ze závěrů diplomové práce? cze
dc.identifier.stag 26144 cze
dc.date.embargo 2015-06-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account