Analýza vzdělávacího procesu ve vybrané zdravotnické organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brodský, Zdeněk cze
dc.contributor.author Šaterová, Pavla
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:39:19Z
dc.date.available 2015-09-27T10:39:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61511
dc.description.abstract Tato diplomová práce se věnuje teorii řízení lidských zdrojů s důrazem na oblast vzdělávání zaměstnanců a vzdělávání zaměstnanců ve zdravotnictví. Cílem této práce je zjistit funkčnost vzdělávaní zaměstnanců ve společnosti Home Care Services & Supplies, s.r.o.. Práce se zabývá analýzou vzdělávacích procesů v této společnosti a návrhy změn, které by měly vést ke zlepšení současného stavu. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1143826 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject human resource management cze
dc.subject human capital cze
dc.subject employee education cze
dc.subject healthcare cze
dc.subject human resources strategy cze
dc.subject BSC cze
dc.subject řízení lidských zdrojů cze
dc.subject lidský kapitál cze
dc.subject vzdělávání zaměstnanců cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject personální strategie cze
dc.title Analýza vzdělávacího procesu ve vybrané zdravotnické organizaci cze
dc.title.alternative Analysis of the educational process in selected health care facility eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šavrdová, Libuše cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on the theory of human resource management with an emphasis on employee training and education of healthcare workers. The aim of this work is to determine the functionality of education of employees at Home Care Services & Supplies, ltd.. This paper analyzes the educational processes in this organization and suggestions for changes, which should lead to the improvement of the status quo. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a management podniku cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32979 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své diplomové práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce a oponentem:1. Byla doporučení obsažená v závěru práce příjmuta do vzdělávacího procesu dané organizace? 2. Proč autorka vybrala BSC z hlediska vzdělávacího procesu? 3. Která doporučení považuje autorka za nejdůležitějaí? cze
dc.identifier.stag 25421 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account