Skauti ve třetím odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Veber, Václav cze
dc.contributor.author Škodová, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:38:04Z
dc.date.available 2015-09-27T10:38:04Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61482
dc.description.abstract Tato práce je věnována skautům, kteří se podíleli na pokusech o ozbrojené převraty ve 40. a 50. letech 20. století. Dozvídáme se v ní o osudech několika odvážných skautů a skautek, kteří se nezalekli hrozby smrti či těžkých žalářů a odhodlaně se po únorovém převratu roku 1948 postavili proti komunistickému režimu, aby bránili svou víru v demokracii a svobodu. Často pak skončili na dlouhá léta ve vězení, ale nikdy se nevzdali svých ideálů. cze
dc.format 64 s. cze
dc.format.extent 2839355 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject scouting eng
dc.subject armed uprising eng
dc.subject 1940s and 1950s eng
dc.subject political processes eng
dc.subject Dagmar Skálová cze
dc.subject skauting cze
dc.subject ozbrojená povstání cze
dc.subject 40. a 50. léta 20. století cze
dc.subject politické procesy cze
dc.title Skauti ve třetím odboji: jejich účast v pokusech o ozbrojená povstání cze
dc.title.alternative Scouts in the third resistance: their participation in the experiments on the armed uprising eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Vydra, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis describes the scouts who participated in the attempts of the political upheavels in the 1940s and 1950s. We learn about zhe fate of a few brave scouts and girl scouts, who were not afraid of death threat or imprisonment. After the communist coup in 1948, they decided opposed the communist regime and defend their belief in democracy and freedom. Very often they ended up for a long time in prison but, they never gave up their ideals. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33291 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence V úvodu studentka seznámila s tématem práce, způsobem zpracování dat a s výsledky k nimž dospěla. Následovalo přečtení posudků akolitele a oponenta. V následné rozpravě se studentka vyjádřila ke vzneseným připomínkám a námitkám. cze
dc.identifier.stag 27430 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account