Středověká městská parcela na příkladu Chrudimi: archeologický výzkum v Rybičkově ulici čp. 7/I.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Frolík, Jan cze
dc.contributor.author Rohlenová, Michaela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:44Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61465
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je zpracování archeologických nálezů, které byly učiněny při záchranném archeologickém výzkumu v Rybičkově ulici čp. 7/I v Chrudimi. Účelem je doložit vývoj a proměny využívání zkoumané plochy od založení města, tj. 13. století, do novověku. V práci jsou také využity zprávy z regionální a historické literatury týkající se tohoto objektu a jeho nejbližšího okolí. Provedeno je též srovnání s archeologickými poznatky o jiných parcelách v historickém jádru Chrudimi. cze
dc.format 129 s. cze
dc.format.extent 11588432 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Chrudim cze
dc.subject house cze
dc.subject archeology cze
dc.subject Middle Ages cze
dc.subject ceramics cze
dc.subject dům cze
dc.subject archeologie cze
dc.subject středověk cze
dc.subject keramika cze
dc.title Středověká městská parcela na příkladu Chrudimi: archeologický výzkum v Rybičkově ulici čp. 7/I. cze
dc.title.alternative Medieval town plot of land on the basis of Chrudim: archaeological research at 7/I Rybičkova street. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Sigl, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this Bachelor thesis is the processing of archaeological finds, which were made during rescue archaeological research in Rybičkova street no. 7/I in Chrudim. The aim is to document the development and changes of use of the investigated area since the town's founding in the 13th century to modern times. The paper also uses notes from the regional and historical literature concerning this object and its surroundings. The comparison with archaeological evidence of other plots in the historic center of Chrudim was also made. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline OHM+HIST cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33268 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení cíle práce, metodická východiska, přínos práce.2. Seznámení komise s posudkem vedoucí a oponentky práce.3. Reakce uchazeče na podněty obsažené v posudcích. Odpovídající reakce. cze
dc.identifier.stag 23603 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account