Demografický vývoj farnosti Proseč v letech 1755 -1854

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šikulová, Alexandra cze
dc.contributor.author Mavru, Simona
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:34Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:34Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61456
dc.description.abstract Práce se zabývá demografickým vývojem farnosti Prose č v letech 1755 – 1854. Na základě anonymní excerpce dat z farních matrik sleduje vývoj přirozené měny ve sňatečnosti, natalitě a mortalitě. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 2061111 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject historická demografie cze
dc.subject sňatečnost cze
dc.subject porodnost cze
dc.subject úmrtnost cze
dc.subject historical demography eng
dc.subject nuptiality eng
dc.subject natality eng
dc.subject mortality eng
dc.title Demografický vývoj farnosti Proseč v letech 1755 -1854 cze
dc.title.alternative Demographical Development of the Proseč Parish (1755-1854) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Maur, Eduard cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the demographic development of Prose č parish in 1755 – 1854. It follows the de velopment of a natural change in marriage, birthrate and mortality on the basis of data anonymous excerpts from parish registers. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Spisová a archivní služba cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33275 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce2. Posudek vedoucí práce a oponentky.3. Diskuse: vytyčení badatelského zájmu, možnosti komparace. cze
dc.identifier.stag 19985 cze
dc.date.embargo 2014-11-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account