Poutní kostel Panny Marie na Chlumku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hrubý, Vladimír cze
dc.contributor.author Doležalová, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:33Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:33Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61455
dc.description.abstract V první částí práce bude věnována pozornost historii lokality Luže-Košumberka, problematice poutí a jejich významu a úloze v náb. životě v obecném shrnutí. Dále se soustředí autorka na historii jezuitského řádu v širších souvislostech s důrazem na východní Čechy. Zpracovatelka zaměří pozornost na stavební a umělecký vývoj poutního místa a na poutní tradici od 17. 21. století a na kult P. Marie Pomocné v Evropě a v českých zemích. Výzdobu interiéru bude sledovat v kontextu českého a východočeského baroka. Autorka využije literaturu, prameny, ale i orální výpověď současníků pro období minulého století. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 3413424 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Marian Cult cze
dc.subject pilgrimage cze
dc.subject Church of Virgin Marie from Chlumek cze
dc.subject Luže cze
dc.title Poutní kostel Panny Marie na Chlumku cze
dc.title.alternative Pilgrim Church of the Virgin Mary on Chlumek, the Building of the Barocque Style eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Škabrada, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In the first part of this studie we mention history of Luž Košumberk area. We subscribe issue of the journeys and their meaning to religious life in general. Next we would like to focus on the history of the Jesuit order in the broader context with an emphases on East Bohemia. We focus on constructive and art developement of the journey´s places since 17th 21st century. We mention also cultus of Blessed Virgin Mary in Europe and Bohemia. Decoration of interior we follow especially in context of baroque period in East Bohemia. We will not use ony bibliography and references, but also statements of contemporaries. eng
dc.description.department Ústav historických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Kulturní dějiny cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33891 cze
dc.thesis.degree-program Historické vědy cze
dc.description.defence 1. Představení práce autorkou. 2. Přečtení posudků 3. Rozprava cze
dc.identifier.stag 17007 cze
dc.date.embargo 2014-11-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account