Restaurování nástěnné malby s motivem "Přijetí Humprechta Jana Černína v Benátkách" v tzv. akustické hodovní síni na zámku Humprecht v Sobotce

Show simple item record

dc.contributor.advisor Wichterlová, Zuzana cze
dc.contributor.author Komárková, Andrea
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:37:21Z
dc.date.available 2015-09-27T10:37:21Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61451
dc.description.abstract Bakalářská práce prezentuje průběh restaurování na jihozápadním výjevu nástěnné malby v hodovní akustické síni zámku Humprecht. Malba od malíře Richarda Wiesnera pochází z roku 1937 a představuje Humprechta Jana Černína, jak vstupuje jako císařský vyslanec do benátské republiky. První část této bakalářské práce představuje restaurátorský průzkum a dokumentaci provedených zásahů. Druhá část práce rozšiřuje umělecko-historický průzkum a pojednává o souvislostech vzniku výzdoby v akustické hodovní síni. Součástí druhé části je také životopis zakladatele zámku Humprechta Jana Černína, podrobný popis stavebně historického vývoje zámku Humprecht a změny v interiéru zámku ve 20. století. cze
dc.format 111 s. cze
dc.format.extent 21267125 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Humprecht castle eng
dc.subject mural painting eng
dc.subject restoration treatment eng
dc.subject retouch eng
dc.subject reconstruction eng
dc.title Restaurování nástěnné malby s motivem "Přijetí Humprechta Jana Černína v Benátkách" v tzv. akustické hodovní síni na zámku Humprecht v Sobotce cze
dc.title.alternative Restoration of the mural painting "Reception of Humprecht Jan Černín in Venezia" in the acoustic banquet hall in the Humprecht castle in Sobotka eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis presents the restoration treatment of the south-west mural painting in the acoustic banquet hall in the Humprecht castle. The painting was made by Richard Wiesner in 1937 and the scene depicts Humprecht Jan Černín entering the Venetian Republic as an imperial envoy. The first part of the thesis includes restoration survey and restoration documentation of the treatments that have been carried out. The second part of the thesis continues with the art history survey. It deals with the context of creation of the paintings in the acoustic banquet hall. The second part also includes the biography of Humprecht Jan Černín, who was the founder of the castle, followed by the description of the historical building development of the Humprecht castle and the interior alterations in the castle in the 20th century. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-name BcA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32922 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28970 cze
dc.date.embargo 2015-08-11 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account