Energetická bezpečnost a problematika blackoutu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Matěja, Zdeněk cze
dc.contributor.author Miláček, Radim
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:51Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61439
dc.description.abstract Tato práce se zaměřuje na energetickou bezpečnost a nebezpečí blackoutu v ČR. Součástí práce je vymezení základních pojmů v oblasti bezpečnosti a kritické infrastruktury. Energetická bezpečnost je zkoumána z obecného hlediska a se zaměřením na ČR. Základním nástrojem pro zhodnocení energetické bezpečnosti a připravenosti podniků ČR na blackout je dotazníkové šetření respondentů a následné zkoumání vztahů mezi výsledky dotazování. Dalším nástrojem pro zhodnocení energetické bezpečnosti ČR a připravenosti země na blackout je zkoumání strategických dokumentů. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1494340 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject energy security cze
dc.subject blackout cze
dc.subject security cze
dc.subject critical infrastructure cze
dc.subject energetická bezpečnost cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject kritická infrastruktura cze
dc.title Energetická bezpečnost a problematika blackoutu cze
dc.title.alternative Energy Security and the Blackout Issue eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis focuses on energy security and threat of blackout in Czech Republic Definition of basic terms related to security and critical infrastructure is part of the thesis. Energy security is examineted from general perspective and with the focus on the Czech Republic. An essential tool for evaluating energy security and preparedness of companies for possible blackout is survey of respondents and following examination of relationships between the results of polling. Another tool for assessing the energy security of the Czech Republic and the country's readiness for the blackout is investigation of strategic documents. eng
dc.description.department Ústav regionálních a bezpečnostních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33427 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence V bakalářské práci chybí  souhrnné zhodnocení poznatků vzealých z dotazníkového aetření, pokuste se jej alespoň stručně naformulovat. V kapitole 3.1.1 se věnujete elektrárnám na území ČR. Jaký je ve vztahu k energetické bezpečnosti Váa názor na jadernou energetiku, její současnost a budoucnost v České republice? Jaký je význam jaderných elektráren v České republice? Jak by se postupovalo v případě blackoutu v nemocnicích? cze
dc.identifier.stag 26152 cze
dc.date.embargo 2015-08-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account