Náboženství a rodina

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jetmarová, Jana cze
dc.contributor.author Mašková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:29Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:29Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61422
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je náboženství, jeho praktická aplikace a dopady na chod rodiny, ve které má výsadní postavení otec, který sám sebe situuje do role pastýře své rodiny. Práce je rozdělena do několika kapitol, kde teorie a praxe nejsou striktně odděleny. Podstatnou část práce tvoří poznatky, které vycházejí z rozhovorů a ze zúčastněného pozorování v terénu. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 1515278 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject religion cze
dc.subject family cze
dc.subject power cze
dc.subject Foucault cze
dc.subject shepherd conception of power cze
dc.subject náboženství cze
dc.subject rodina cze
dc.subject moc cze
dc.subject pastýřský koncept moci cze
dc.title Náboženství a rodina cze
dc.title.alternative Religious and family eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Kašpar, Oldřich cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main theme of this bachelor work is a religion, its practical usage and its impact on specific family where the father has the main position as the shepherd of the family. This work is divided into several parts. The theory and the practise are not divided rigorously. The essential part of the work composes of knowledge which consists of interview and fieldwork participated observation. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33142 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Studentka představila svou BP, byly přečteny oba posudky, proběhla diskuse, mnohé otázky vedoucí BP byly studentkou zodpovězeny, dalaí námitky přísedícího dr. Samka byly diskutovány, studentka byla upozorněna, v čem je nutné, aby se její psaní zlepailo. cze
dc.identifier.stag 27614 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account