Získávání češství

Show simple item record

dc.contributor.advisor Samek, Tomáš cze
dc.contributor.author Podroužek, Vratislav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:23Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61416
dc.description.abstract Práce zkoumá přítomnost nacionalismu ve výuce na základní škole, se zaměřením na předměty vlastivěda a český jazyk. Autor se skrze základní vědecké teorie vzniku a prostředkování nacionalismu pokouší nahlédnout způsoby, jakými dochází k jeho internalizaci. Kromě pozorování výuky vychází také z analýzy učebních textů. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 1212107 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject nationalism cze
dc.subject naturalization cze
dc.subject ideology cze
dc.subject school cze
dc.subject history cze
dc.subject nacionalismus cze
dc.subject naturalizace cze
dc.subject ideologie cze
dc.subject škola cze
dc.subject historie cze
dc.title Získávání češství cze
dc.title.alternative Acquiring czech identity eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.contributor.referee Jetmarová, Jana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is concerned with the presence of nationalistic ideology in elementary school curriculum, with special focus on subjects of czech language and national history and geography. Through the essential theories of origins of nationalism and its acquiring, the author is trying to describe, how nationalism is internalized. His research is based on observing teaching methods and on analysis of textbooks. eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33097 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Student přesvědčivě obhájil shodné hodnocení oponentky i vedoucího, že se v případě jím předloženého díla jedná o jednu z nejelpaích bakalářských prací, které kdy byly obhajovány na naaem oboru. Práce je inovativní, logická, přesvědčivě napsaná. Výhrady k ní jsou spíae formální povahy - zejména ortografická stránka není zvládnuta uspokojivě. Výtky vaak nevyvracejí celkový vysoce kladný dojem, jímž působí práce. cze
dc.identifier.stag 22889 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account