Problematika daňových úniků v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Janderová, Jana cze
dc.contributor.author Hátlová, Markéta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:36:09Z
dc.date.available 2015-09-27T10:36:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61408
dc.description.abstract Cílem této diplomové práce je zhodnocení aktuálních problémů daňových úniků v ČR se zaměřením na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty, které jsou hlavním zdrojem příjmů veřejných rozpočtů. První a druhá kapitola jsou věnovány daňové politice a daňovým únikům z hlediska specifik krácení daně z pohledu obou daní. Hlavní část nahlíží na popisovanou problematiku z hlediska právních a organizačních nástrojů využívaných v rámci procesních a hmotných právních norem. V závěru hlavní části jsou analyzovány vybrané nástroje a opatření s ohledem na jejich přínos pro zamezení daňovým únikům. cze
dc.format 78 s. cze
dc.format.extent 2076167 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject tax evasion cze
dc.subject value added tax cze
dc.subject income tax cze
dc.subject tax audit cze
dc.subject procedure to remove doubts cze
dc.subject unreliable tax-payer cze
dc.subject daňové úniky cze
dc.subject daň z přidané hodnoty cze
dc.subject daň z příjmů cze
dc.subject daňová kontrola cze
dc.subject postup k odstranění pochybností cze
dc.subject nespolehlivý plátce cze
dc.title Problematika daňových úniků v ČR cze
dc.title.alternative Issue of tax evasion in Czech Republic eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Kučírková, Petra cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the diploma thesis is evaluation of current problems of tax evasion in Czech Republic with a focus on income tax and value added tax, which both are the main source of revenue of public budgets. The first and second chapters are dedicated to tax policy and tax evasion from the perspective of specifics of both taxes. The main part looks at the described problems in relation to legal and organizational tools, which are used according the procedural and substantive law. In conclusion of the main part there is an analysis of chosen tools and provision with regard to their contribution to prevention of tax evasion. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika veřejného sektoru cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33236 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svojí diplomovou prací s názvem Problematika daňových úniků v ČR. Cílem práce bylo zhodnocení aktuálních problémů nezákonného krácení daní v ČR se zaměřením na daň z příjmů a daň z přidané hodnoty a dále analýza pravomocí správce daně směřující k potírání daňových úniků v kontextu stávající a připravované české právní úpravy. Studentce byly komisí položeny následující otázky: Jaký je názor diplomanta na snižování daňových úniků z obecného pohledu. Zda je účinnějaí snižování sazeb anebo precizující úprava podmínek pro správu daní, zejména úpravu daňového případně trestního práva. cze
dc.identifier.stag 25704 cze
dc.date.embargo 2015-08-12 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account