Šetření nebo ztráta víry? Úbytek smutečních obřadů z antropologické perspektivy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vašát, Petr cze
dc.contributor.author Gebas, Eliška
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:35:09Z
dc.date.available 2015-09-27T10:35:09Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61379
dc.description.abstract Cílem práce je odkrýt aktérské strategie, které mohou způsobovat úbytek pietních aktů, a významy, které jsou těmto strategiím aktéry připisovány. V současné době ubývá v ČR smutečních rozloučení. Jednou z příčin může být fakt, že Česká republika je obecně jednou z více sekularizovaných zemí. Dalším možnou příčinou může být ekonomická stránka věci, související rovněž z poslední ekonomickou krizí. Práce si klade za cíl zodpovědět následující otázky. Může být sekularizace příčinou ubývání smutečních rozloučení? Jsou náklady na pohřeb natolik vysoké, že od nich radši opouštíme? Jak by mělo vypadat ideální rozloučení, které by splňovalo současné nároky pozůstalých? cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 2411863 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject funeral farewell cze
dc.subject ethics cze
dc.subject burial customs cze
dc.subject anthropology of religion cze
dc.subject smuteční rozloučení cze
dc.subject etika cze
dc.subject pohřební zvyky cze
dc.subject antropologie náboženství cze
dc.title Šetření nebo ztráta víry? Úbytek smutečních obřadů z antropologické perspektivy cze
dc.title.alternative Saving money or loss of the faith? Decrease of funerals from an anthropological perspective eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Synková, Hana cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim is to uncover the actors strategies that can cause loss of memorial ceremonies and meanings that are attributed to these strategies actors. Currently the number of funeral farewell is decreasing in the Czech Republic. One of the reasons may be the fact that the Czech Republic is generally one of the most secularized countries. Another possible cause is the economic side of things, also related to the recent economic crisis. The work aims to answer the following questions. Could be the secularization one of the reasons of decreasing number of funeral farewell? Are the funeral costs so high that we rather omit them? What would be the perfect farewell that would meet the current demands? eng
dc.description.department Katedra sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Sociální antropologie cze
dc.thesis.degree-name Mgr. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická cze
dc.identifier.signature D33108 cze
dc.thesis.degree-program Sociologie cze
dc.description.defence Vedoucí práce dr. Vaaát i oponetka práce dr. Synková navrhuje hodnocení velmi dobře mínus. Kandidátka uspokojivě zareagovala na podněty k obhajobě.  cze
dc.identifier.stag 27562 cze
dc.date.embargo 2015-03-31 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account