Syntetická sladidla v lidské výživě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Červenka, Libor cze
dc.contributor.author Bencová, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61343
dc.description.abstract Práce je věnována obecným vlastnostem týkajících se syntetických sladidel. Poté je zaměřena na legislativu a jejich vliv na lidské zdraví. V práci jsou diskutována některá tvrzení vyskytující se na internetu v souvislosti se současnými vědeckými výsledky. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 17819598 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject synthetic sweeteners cze
dc.subject legislation cze
dc.subject effects to human health cze
dc.subject opinions on the Internet cze
dc.subject syntetická sladidla cze
dc.subject legislativa cze
dc.subject vliv na lidské zdraví cze
dc.subject názory na internetu cze
dc.title Syntetická sladidla v lidské výživě cze
dc.title.alternative Synthetic sweeteners in human nutrition eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with a general properties of synthetic sweeteners. It is focused on the legislation and their effect on human health. Some claims regarding the adverse effects of artificial sweeteners on the human health available on the Internet are discussed using the current scientific researches. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32420 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 28156 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account