Využití průtokové cytometrie při studiu kmenových buněk

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Zuzana cze
dc.contributor.author Havlíková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61341
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá využitím průtokové cytometrie při studiu kmenových buněk. První část popisuje princip metody, jednotlivé komponenty přístroje, parametry dnes dostupných přístrojů a aplikaci této techniky při analýze buněk a vnitrobuněčných elementů. Druhá část práce popisuje možnosti této techniky ve studiu a výzkumu kmenových buněk, konkrétně při identifikaci buněk, stanovení viability, buněčného cyklu a jeho regulačních komponent, stanovení proliferace a apoptózy. cze
dc.format 72 s. cze
dc.format.extent 1862210 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject flow cytometry cze
dc.subject stem cells cze
dc.subject immunophenotypisation cze
dc.subject proliferation cze
dc.subject viability cze
dc.subject apoptosis cze
dc.subject cell cycle cze
dc.subject průtoková cytometrie cze
dc.subject kmenové buňky cze
dc.subject imunofenotypizace cze
dc.subject apoptóza cze
dc.subject buněčný cyklus cze
dc.title Využití průtokové cytometrie při studiu kmenových buněk cze
dc.title.alternative Flow cytometry as a method for study of stem cells eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the use of flow cytometry for the study of stem cells. The first part describes the principle methods, single components of appliance, parameters of currently available devices and the application of this technique in the analysis of cells and intracellular elements. The second part describes the possibilities of this technique in the study and research of stem cells, particularly the identification of cells, determining of their viability, phase of cell cycle and presence of regulatory components, level of proliferation or apoptosis. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32415 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27805 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account