Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříbrná, Lucie cze
dc.contributor.author Lexová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:59Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61333
dc.description.abstract Práce se zabývá autismem a poruchami autistického spektra. Zahrnuje historii, symptomy a příčiny vzniku onemocnění. Dále se zaměřuje na genetiku autismu, diagnostiku, rozdělení, klasifikaci poruch autistického spektra a jejich léčbu. V poslední řadě se zaměřuje na statistické hledisko těchto onemocnění a finanční aspekt nemoci. cze
dc.format 56 s. cze
dc.format.extent 677463 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject autism cze
dc.subject child cze
dc.subject behaviour cze
dc.subject communication cze
dc.subject autism spectrum disorder cze
dc.subject manifestation cze
dc.subject social interaction cze
dc.subject development cze
dc.subject dítě cze
dc.subject autismus cze
dc.subject komunikace cze
dc.subject sociální interakce cze
dc.subject porucha autistického spektra cze
dc.subject vývoj cze
dc.title Autismus cze
dc.title.alternative Autism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with autism and autism spectrum disorders. The work includes history, symptoms and causes of the disease. It also focuses on the genetics of autism, diagnosis, distribution, classification of autism spectrum disorders and their treatment. Finally, it focuses on the statistical aspect and the financial aspect of this disease. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32427 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27702 cze
dc.date.embargo 2035-07-09 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account