Výzkumné metody pro studium kryoprezervace

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Pořízková, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:50Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61323
dc.description.abstract Tato práce je věnována studiu kryoprezervace. Zabývá se metodami přímého a nepřímého sledování procesu kryoprezervace a metodami, které se používají pro stanovení životaschopnosti kryoprezervovaných buněk. A v závěru zhodnocuje výhody a nevýhody jednotlivých metod. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 3072207 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject cryopreservation cze
dc.subject viability cze
dc.subject flow cytometry cze
dc.subject kryoprezervace cze
dc.subject životaschopnost cze
dc.subject viabilita cze
dc.subject průtoková cytometrie cze
dc.title Výzkumné metody pro studium kryoprezervace cze
dc.title.alternative Experimental methods for cryopreservation study eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis is devoted to study of cryopreservation. The thesis deals with direct and indirect methods for monitoring cryopreservation, and with methods which are used to determine the viability of cryopreserved cells. In the conclusion, advatages and disadvantages of these methods are evaluated. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32478 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27460 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account