Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bureš, Filip cze
dc.contributor.author Jelínková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:27Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61301
dc.description.abstract Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny mohou vystupovat jako prekurzory pro tvorbu složitějších push-pull chromoforů. Tato práce pojednává o obecné charakteristice a vlastnostech push-pull chromoforů a jejich využití zejména v optice a elektronice. Dále byly shrnuty metody příprav a využití derivátů thiofenu nesoucí donorní jednotky a karbonylové funkční skupiny jako elektron akceptorní jednotky. Byly připraveny čtyři finální aldehydy na bázi thiofenu nesoucí piperidin-1-yl donorní jednotku a ty byly dále zkoumány pomocí UV-VIS absorpční spektroskopie, diferenční skenovací kalorimetrie a rentgenostrukturní analýzy. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1959624 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject thiophene cze
dc.subject push-pull chromophore cze
dc.subject electron donor/acceptor cze
dc.subject carbonyl functional group cze
dc.subject nonlinear optical properties cze
dc.subject Vilsmeier-Haack reaction cze
dc.subject Knoevenagel condensation cze
dc.subject thiofen cze
dc.subject elektron donor/akceptor cze
dc.subject karbonylová funkční skupina cze
dc.subject nelineární optické vlastnosti cze
dc.title Konjugované deriváty thiofenu nesoucí elektron donorní a karbonylové funkční skupiny cze
dc.title.alternative Conjugated Thiophene Derivatives Bearing Electron Donor and Carbonyl Groups eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Conjugated thiophene derivatives bearing electron-donor and carbonyl functional groups may act as precursors for the formation of more complex push-pull chromophores. This work discusses the general characteristics and properties of push-pull chromophores and their utilization in optics and electronics. Furthermore, it summarizes the methods of preparation and use of thiopehene derivatives bearing donor and carbonyl functional group acting as an electron acceptor. Four target aldehydes based on thiophene with piperidin-1-yl donor group were syntetized. These were further investigated by UV-VIS absorption spectroscopy, differential scanning calorimetry and X-ray analysis. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32445 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Student seznámil komisy se svojí bakalářskou prací.Byl přečten posudek BP. Student reagoval na vaechny otázky. cze
dc.identifier.stag 26691 cze
dc.date.embargo 2035-07-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account