Terapeutické využití stříbrných nanočástic

Show simple item record

dc.contributor.advisor Korecká, Lucie cze
dc.contributor.author Tománková, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61272
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá terapeutickým využitím stříbrných nanočástic. V práci jsou popsány vybrané způsoby syntézy stříbrných nanočástic, jejich charakterizace a vlastnosti, které se uplatňují v nanomedicíně. Zejména antimikrobiální vlastnost stříbrných nanočástic je významná pro terapeutické využití. cze
dc.format 41 s.
dc.format.extent 1794141 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject nanotechnology cze
dc.subject silver nanoparticles cze
dc.subject nanomedicine cze
dc.subject therapy cze
dc.subject stříbrné nanočástice cze
dc.subject nanotechnologie cze
dc.subject terapie cze
dc.title Terapeutické využití stříbrných nanočástic cze
dc.title.alternative Therapeutic use of silver nanoparticles eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the therapeutic use of silver nanoparticles. In this thesis are described selected methods for the synthesis of silver nanoparticles, characterization and properties, which are applied in nanomedicine. Especially antimicrobial properties of silver nanoparticles is important for therapeutic use. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32453 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.<br>2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.<br>3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 23704 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account