Personální řízení organizací poskytujících sociální služby a nároky na výkon práce v této organizaci

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mandys, Jan cze
dc.contributor.author Kazdová, Hana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:43Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61264
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá problematikou personálního řízení organizací poskytujících sociální služby. Práce je zaměřena na charakteristiku organizací, které sociální služby poskytují, jejich možnosti financování a na zaměstnance, kteří tyto služby poskytují. V praktické části je provedena analýza třech organizací poskytujících sociální služby, jejichž zaměstnanci z managementu poskytli rozhovor o personálním řízení a operační pracovníci vyplnili dotazník týkající se náročnosti výkonu této práce. Dále je provedena analýza veřejně dostupných informací, která je zaměřená na finanční výsledky. Celá práce je zakončena SWOT analýzou. cze
dc.format 66 s. cze
dc.format.extent 1139281 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject human resources management cze
dc.subject social services cze
dc.subject questionnaire cze
dc.subject non-governmental organization cze
dc.subject public benefit organization cze
dc.subject companies providing social services cze
dc.subject personální řízení cze
dc.subject sociální služby cze
dc.subject nestátní neziskové organizace cze
dc.subject obecně prospěšné společnosti cze
dc.title Personální řízení organizací poskytujících sociální služby a nároky na výkon práce v této organizaci cze
dc.title.alternative Human resources management of companies providing social services and requirements for working in such company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor's thesis aim is the issue of personnel management of social services providers. The thesis is focused for social services provider definition, for investment opportunities and for human resources. In practical part in the thesis is the analysis of three social service providers. Management was interviewed in connection with human resources issue and the staff filled in the questionnaire about their working problems. Final part is focused to analysis of information from public resources that are about financial results. The thesis is concluded by SWOT analysis. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32184 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s cílem práce a dosaženými závěry práce. Odpověděl na otázky:1) Domnívá se subjektivně autorka, že se principy personální práce nějak výrazně liaí v popisovaném sektoru od sektoru výrobního, proč a případně jak? 2) Jaké jsou hlavní příčiny fluktuace pracovníků v těchto organizacích a co by tomu mohlo zabránit? cze
dc.identifier.stag 26181 cze
dc.date.embargo 2015-04-27 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account