Analýza možností zpracování a využití komunálního odpadu v podmínkách ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Baťa, Robert cze
dc.contributor.author Krtek, Stanislav
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:41Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61260
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na analýzu složení komunálního odpadu v podmínkách České republiky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisí s nakládáním a zpracováním odpadů. Dále je nahlíženo na vývoj složení odpadů během minulých let. V praktické části jsou především, dle vlastního názoru zhodnoceny možnosti budoucího zpracování odpadů. Konkrétně dvou způsobu a to možnosti skládkování či spalování. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1012795 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject waste cze
dc.subject waste management cze
dc.subject municipal waste cze
dc.subject environment cze
dc.subject odpad cze
dc.subject odpadové hospodářství cze
dc.subject komunální odpad cze
dc.subject životní prostředí cze
dc.title Analýza možností zpracování a využití komunálního odpadu v podmínkách ČR cze
dc.title.alternative Analysis of option for elaboration and utilization of municipal waste in the ČR eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor ´ s thesis is focused on the analysis of composition of the municipal waste in the Czech republic. The theoretical part defines basic terms related to the disposal and processing of waste. In the practical part are assessed the opportunities for future waste processing according to my own opinion. Specifically two ways landfill and incineration. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33355 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Jaké faktory je nutné zhodnotit pro porovnání environmentálních vlivů skládkování a recyklace? cze
dc.identifier.stag 25709 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account