Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného spektrofotometrického analyzátoru

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šelešovská, Renáta cze
dc.contributor.author Kränková, Barbora
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:13Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:13Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61247
dc.description.abstract V předkládané bakalářské práci byla zpracována literární rešerše týkající se výskytu dusičnanů v životním prostředí a metod jejich stanovení ve vodách. V experimentální části byla testována metoda stanovení dusičnanů s využitím přenosného fotometrického analyzátoru Fotometr PF-12 při analýze standardních roztoků, pitné i přírodní vody. Získané výsledky byly porovnány s výsledky dosaženými pomocí průtokové injekční analýzy a spektrofotometricky sledované simultánní neutralizační mikrotitrace. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 2020652 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject nitrates cze
dc.subject portable analyzer Photometer PF-12 cze
dc.subject spectrophotometrically followed simultaneous neutralization microtitration cze
dc.subject flow injection analysis cze
dc.subject dusičnany cze
dc.subject Fotometr PF-12 cze
dc.subject simultánní neutralizační titrace cze
dc.subject spektrofotometrické sledování cze
dc.subject průtoková injekční analýzy cze
dc.title Testování metody stanovení dusičnanů s využitím přenosného spektrofotometrického analyzátoru cze
dc.title.alternative Testing of the method for determination of nitrate using a portable spectrophotometric analyzer eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In this bachelor thesis a bibliographic research concerning presence of nitrates in the environment and methods for their determination in water was elaborated. In the experimental part a method for the determination of nitrates with the use of portable photometric analyzer Photometer PF-12 for analysis of standard solutions and drinking as well as natural water was tested. The obtained results have been compared with those obtained from flow injection analysis and spectrophotometrically followed simultaneous neutralization microtitration. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Ochrana životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32820 cze
dc.thesis.degree-program Chemické a procesní inženýrství cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Kalibrace analyzátoru, ověřování. Otázka problému zákalu ve vodách při vlastním měření. cze
dc.identifier.stag 26905 cze
dc.date.embargo 2035-07-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account