Bioplasty a jejich biodegradabilita

Show simple item record

dc.contributor.advisor Slezák, Miloslav cze
dc.contributor.author Shejbalová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:12Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61246
dc.description.abstract Tato bakalářská práce obsahuje stručné základní informace o problematice bioplastů. Je zde uvedeno porovnání vlastností biodegradovatelných plastů vyrobených z obnovitelných zdrojů a biodegradovatelných plastů z neobnovitelných zdrojů. Jsou zde podrobně rozebrány průmyslově nejrozšířenější biodegradovatelné plasty. Konkrétně se v mé práci zabývám biodegradací bioplastů, recyklací a kompostováním. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1307153 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject bioplastics cze
dc.subject biodegradable polymers cze
dc.subject biodegradation cze
dc.subject bioplasty cze
dc.subject biodegradabilní materiál cze
dc.subject biodegradace cze
dc.title Bioplasty a jejich biodegradabilita cze
dc.title.alternative Bioplastics and their biodegradation eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis includes brief background information on the issue of bioplastics. There is a comparison of properties of biodegradable plastics made from renewable and biodegradable plastics from non-renewable resources. They are analyzed in detail the most common industrially biodegradable plastics. Specifically, my work deals with the biodegradation of bioplastics, recycling and composting. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32812 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Využití textilních taaek, v ČR se používají papírové taaky, výhody a nevýhody. Otázka recyklace nových vyvíjených polymérů. Příklady konstrukčních biopolymérů - výhody dřeva. Zahraniční literatura, zdroje ze zlínské fakulty na téma biodegradace - otázka recyklace. cze
dc.identifier.stag 23969 cze
dc.date.embargo 2035-07-02 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account