Příprava a charakterizace tenkých vrstev systému Ge-Sb-S

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vlček, Miroslav cze
dc.contributor.author Kochánková, Alena
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:38Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61232
dc.description.abstract Tato diplomová práce se zabývá studiem optických vlastností vakuově napařených tenkých vrstev chalkogenidových skel systému Ge20SbxS80-x, kde x = 5, 10, 15, 20 a systému GexSb35-xS65, kde x = 10, 15, 20 a jejich změn indukovaných expozicí a temperací. Jejich podstata je studována s využitím Ramanovy spektroskopie, kvalita připravených vrstev je studována metodou AFM cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 381415 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject chalcogenide glasses cze
dc.subject amorphous thin layers cze
dc.subject optical properties cze
dc.subject Raman spectra cze
dc.subject chalkogenidová skla cze
dc.subject amorfní tenké vrstvy cze
dc.subject optické vlastnosti cze
dc.subject Ramanova spektra cze
dc.title Příprava a charakterizace tenkých vrstev systému Ge-Sb-S cze
dc.title.alternative Preparation and characterisation of thin films in Ge-Sb-S system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Janíček, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the study of the optical properties of chalcogenide glasses thin films in systems Ge20SbxS80-x (x = 5, 10, 15, 20) and GexSb35-xS65 (x = 10, 15, 20), which were prepared by vacuum evaporation method and their changes induced by the exposure and by the annealing. Their structure is studied by Raman spectroscopy and the quality of the prepared films is studied using the AFM method. eng
dc.description.department Katedra obecné a anorganické chemie cze
dc.thesis.degree-discipline Materiálové inženýrství cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32937 cze
dc.thesis.degree-program Chemie a technologie materiálů cze
dc.description.defence Diplomantka seznámila komisi se svojí diplomovou prací.Dále reagovala na připomínky oponenta. Zodpověděla otázky členů komise: Jak byly připraveny tenké vrstvy a jak byla stanovena jejich tlouaťka? Diskutujte DTA křivku tenké vrstvy. Co způsobuje zvýaení hodnoty optické aířky zakázaného pásu při temperaci i expozici? cze
dc.identifier.stag 27095 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account