Analýza dopravní nehodovosti v regionu dle vybraných hledisek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan cze
dc.contributor.author Lipka, Roman
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61216
dc.description.abstract Tématem bakalářské práce je analýza nehodovosti v okrese Havlíčkův Brod pomocí nástrojů geografických informačních systémů - GIS. Nejdříve jsou vysvětleny základní pojmy z oblasti nehodovosti a dopravy. V druhé části bude popsána teorie geografických informačních systémů. V poslední třetí části budou s využitím teoretických znalostí zanalyzována dostupná data. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 6590454 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject accidents cze
dc.subject geographic information systems cze
dc.subject data cze
dc.subject geodata cze
dc.subject analysis cze
dc.subject ArcGIS cze
dc.subject nehody cze
dc.subject geografické informační systémy cze
dc.subject analýza cze
dc.title Analýza dopravní nehodovosti v regionu dle vybraných hledisek cze
dc.title.alternative Road traffic accidents analysis in the region by means of selected tools eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The topic of my dissertation is analysis of accident frequency rate in Havlickuv Brod region using the tools of Geographic Information Systems GIS. Firstly, I will explain the basic concepts of accident frequency rate and traffic. Secondly, i will describe the theory of geographic information systems, history. In the third part, I will analyze available data. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32230 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student obeznámil komisi s výsledky své bakalářské práce, kterou zpracovával na téma Analýza dopravní nehodovosti v regionu dle vybraných hledisek.  Cílem práce bylo pomocí nástrojů GIS analyzovat data o nehodovosti, zjistit souvislosti mezi nehodami, najít možné příčiny a vzájemná propojení a navrhnout opatření, která by vedla ke zmírnění počtu nehod a jejich následků.<br>Při obhajobě student zodpověděl položené otázky: Vysvětlete pojem diskrétní ordinální proměnnou, který v práci uvádíte. Jak s ordinálními proměnnými lze provádět součty nebo průměry? V prezentaci uvádíte nejčastěji se vyskytující atribut, vysvětlete. Je výsledkem analýzy i fakt, o který typ vozidla se jedná, jestli je to nákladní nebo osobní apod.? cze
dc.identifier.stag 22954 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account