Finanční deriváty pro zabezpečení úrokového a kurzového rizika

Show simple item record

dc.contributor.advisor Gogola, Ján cze
dc.contributor.author Ilgnerová, Kristýna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:17Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:17Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61191
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit pro pochopení základních pojmů, jako jsou finanční deriváty, úrokové riziko a měnové riziko. Dále k pochopení druhů finančních derivátů, zejména pak těch, kterými je možno řídit a eliminovat právě riziko kurzové a úrokové. Toto bude znázorněno na příkladech s řešeními. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1276266 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject financial derivatives cze
dc.subject forwards cze
dc.subject futures cze
dc.subject options cze
dc.subject swaps cze
dc.subject exchange risk cze
dc.subject exchange rate cze
dc.subject interest risk cze
dc.subject interest rate cze
dc.subject finanční deriváty cze
dc.subject forwardy cze
dc.subject opce cze
dc.subject swap cze
dc.subject kurzové riziko cze
dc.subject měnový kurz cze
dc.subject úrokové riziko cze
dc.subject úroková míra cze
dc.title Finanční deriváty pro zabezpečení úrokového a kurzového rizika cze
dc.title.alternative Financial derivatives for ensuring the interest and exchange rate risk eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work will serve for understanding of basic terms, as are financial derivatives, interest risk and exchange risk. Also for understanding of kinds of derivatives, especially those, which can we use to manage particularly interest risk and exchange risk. It will be demonstrated on examples with solutions. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32963 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi svou bakalářskou práci Finanční deriváty pro zabezpečení úrokového a kurzového rizika. Studentka zodpověděla otázky: Jaké jsou zásadní rozdíly mezi forwardem a futures? Proč je užitečné mít při swapové smlouvě finančního zprostředkovatele a dát mu část ze zisku? cze
dc.identifier.stag 26277 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account