Metody seřizování PID regulátorů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kupka, Libor cze
dc.contributor.author Čech, Zdeněk
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:03Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:03Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61154
dc.description.abstract Práce se zabývá především rozborem metod pro nastavování PID regulátorů. Jelikož je tato problematika velice rozsáhlá, je první kapitola věnována vysvětlení základních pojmů, které je nutné znát k nastavení PID regulátoru. Také je zde popsán význam PID regulátoru pro automatizaci a jeho možné varianty. Dále je zde popsána funkce programu, který je součástí této bakalářské práce. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 2286216 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject PID controller cze
dc.subject methods tuning controllers cze
dc.subject regulatory action cze
dc.subject control circuit cze
dc.subject automation cze
dc.subject PID regulátor cze
dc.subject metody nastavování regulátorů cze
dc.subject regulační děj cze
dc.subject regulační obvod cze
dc.subject automatizace cze
dc.title Metody seřizování PID regulátorů cze
dc.title.alternative PID controllers tuning methods eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is preoccupied mainly with the analysis of methods for setting PID regulators. Because this issue is very extensive, the first chapter is dedicated to the explanation of basic terms from the area of automation and regulation. It is essential to know these terms for the setting of PID regulators. There is also described the meaning of PID regulator for automation and his possible variation. Then there is defined the function of program, which is a part of this bachelor´s work. eng
dc.description.department Katedra řízení procesů cze
dc.thesis.degree-discipline Řízení procesů cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33576 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem práce bylo vytvoření aplikace s GUI v prostředí Matlab Simulink pro názorné seřizování PID regulátoru zvolené soustavy. Cíle bakalářské práce byly splněny. Praktické využití výsledků bakalářské práce lze očekávat předevaím v oblasti výuky. cze
dc.identifier.stag 26684 cze
dc.date.embargo 2015-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account