Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech

Show simple item record

dc.contributor.advisor Horálek, Josef cze
dc.contributor.author Suchý, Karel
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:54Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61153
dc.description.abstract Motivací k vypracování této práce byla snaha změnit nízkou informovanost o možnostech neautorizovaného přístupu do operačních systémů Windows a Linux. Uvedeme konkrétní postupy a aplikace, kterými prezentujeme možné způsoby útoku na tyto operační systémy v praxi. Neméně důležitá část je věnována pro pochopení struktury a fungování operačního systému. Umožní nám to lépe čelit možným útokům a zjistíme, z čeho vychází různá bezpečnostní doporučení a kdy je použít. cze
dc.format 95 s. cze
dc.format.extent 2458544 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject security eng
dc.subject protection eng
dc.subject hacking eng
dc.subject Linux eng
dc.subject Windows eng
dc.subject braking the passwords eng
dc.subject hash eng
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject ochrana cze
dc.subject ochrana cze
dc.subject hacking cze
dc.subject prolomení hesel cze
dc.subject haše cze
dc.title Metody ukládání uživatelských hesel v operačních systémech cze
dc.title.alternative Methods of storing user passwords in operating systems eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Neradová, Soňa cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The motivation to elaboration of this thesis was effort to change low knowledge about possibilities of unauthorized access into operating systems Windows and Linux. We will introduce specific processes and applications, which we present possible methods of attack on these operating systems in practice. No less important part is given to understanding of structure and functioning of operating system. It allow us to better to brave to attacks and we will find out from what various security measures comes and when it apply. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33207 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo analyzovat mechanismy využívané pro ukládání uživatelských hesel v moderních operačních systémech a nelézt vhodné nástroje pro útoky na autentizační mechanismy v jednotlivých OS. Autorovi práce se podařilo prolomit zabezpečení hesel, jež využívají operační systémy a tím poukázat na slabiny standardního zabezpečení operačních systémů. cze
dc.identifier.stag 27122 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account