Klient-server řešení pro manipulaci s PDF obsahem

Show simple item record

dc.contributor.advisor Váňa, Tomáš cze
dc.contributor.author Pašta, Marcel
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:51Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61151
dc.description.abstract Práce je zaměřena na uvedení čtenáře do problematiky REST architektury. K vysvětlení je použito srovnání s původní architekturou webových služeb založených na SOAP zprávách. Dále je popsán HTTP protokol, který je nejčastějším přenosovým médiem v architektuře webových služeb. Spolu s protokolem jsou popsány i různé způsoby zabezpečení jeho zpráv. Druhá část práce se věnuje popisu frameworků, které slouží k manipulaci s PDF dokumenty. Praktická část práce ukazuje možnou implementaci REST architektury jak z pohledu serveru, tak i klienta. Tato aplikace má za úkol generovat nové PDF dokumenty, vytvářet náhledy jejich stránek anebo získávat textové fragmenty jeho součástí. cze
dc.format 88 s. cze
dc.format.extent 49589861 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject REST cze
dc.subject RESTful cze
dc.subject HTTP cze
dc.subject PDF cze
dc.subject iText cze
dc.subject PDFBox cze
dc.subject Flying Saucer cze
dc.title Klient-server řešení pro manipulaci s PDF obsahem cze
dc.title.alternative Client-Server solution for manipulation with PDF content eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Zechmeister, Jiří cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work is focused on introducing a reader to REST architecture and its problems. To fully explain REST architecture, work describes its differences to classical web services that send messages in SOAP format. Next topic is focused on describing HTTP protocol, which is common used as a communication protocol in all kinds of web services. HTTP authorization methods are described next. The second part of this work describes frameworks that are used for manipulating with PDF documents. Practical part of the work shows implementation of REST architecture both from server and client perspective. Main task of this application is to generate new PDF documents, creating image thumbnails of their pages or extracting text fragments from their contents. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33204 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Cílem diplomové práce bylo navrhnout a implementovat serverovou komponentu pro zpracování PDF dokumentů vystavěnou na principech REST architektury. Vedoucí práce kladně hodnotil zvolené technologie (Spring, Jersey, PDFBox). Dle oponenta je navržená aplikace na dobré úrovni. cze
dc.identifier.stag 26634 cze
dc.date.embargo 2015-08-20 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account