Notifikace a lokalizace uživatelů v rámci rezervačního systému

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilar, Zdeněk cze
dc.contributor.author Adam, Jiří
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61143
dc.description.abstract Cílem práce je navrhnout a realizovat systém pro rezervaci a ověřování participujících subjektů na událostech, vázaných na jejich polohu. Teoretická část práce přiblíží některé technologie využité pro vývoj serverové aplikace např. Spring, MyBatis, EJB Web services, Google Maps API a Java 8. Aplikace bude tvořena webovým serverem a mobilním klientem, jež budou umožňovat tvorbu a rezervaci událostí v závislosti na jejich lokaci. Práce se především bude zaměřovat na notifikační a lokalizační část systému za použití návrhového vzoru Observer. cze
dc.format 107 s. cze
dc.format.extent 17273773 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject reservation system eng
dc.subject web application eng
dc.subject notification eng
dc.subject Web services eng
dc.subject Spring eng
dc.subject Observer eng
dc.subject rezervační systém cze
dc.subject webová aplikace cze
dc.subject notifikace cze
dc.subject webové služby cze
dc.title Notifikace a lokalizace uživatelů v rámci rezervačního systému cze
dc.title.alternative Notification and localization of users within reservation system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Macháček, Miloslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Goal of this diploma thesis is to design and realize system for reservation and verification of participating subjects on events bound to their location. Theoretical part of this thesis will describe various technologies used for developing server application e.g. Spring, MyBatis, EJB Web services, Google Maps API and Java 8. Application comprises of web server and mobile client, which will allow creation and reservation of events bound to their location. Thesis will primarily focus on notification and localization part of the system with the use of design pattern Observer. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33195 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Zadaným cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat systém pro rezervaci a ověřování participujících subjektů na událostech, vázaných na jejich polohu. Celá aplikace je tvořena webovým klientem a serverem a mobilním klientem. Klíčové moduly byly realizovány s použitím zejména java metod a technologií. Dle posudku vedoucího práce byl obsah v souladu se zadáním. Dle posudku oponenta prokázal autor znalosti o databázových systémech, HTTP protokolu a jazyků Java (objektové programování a Java Web Aplikace včetně JSP), XML, HTML, CSS a Java Script. Diplomová práce byla hodnocena komisí pro státní závěrečné zkoušky jako mimořáně vydařená a byla navržena na Studentskou cenu děkana FEI UPa dle článku 4, odstavce 1, písm. b) Stipendijního řádu Univerzity Pardubice. cze
dc.identifier.stag 26514 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account