Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci v operačním systému android

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kysela, Jiří cze
dc.contributor.author Ryska, Petr
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:28:39Z
dc.date.available 2015-09-27T10:28:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61142
dc.description.abstract Diplomová práce se věnuje popisu a zhodnocení různých geolokačních technik využitelných v mobilních aplikacích. V rámci této práce je jedním z cílů vytvořit mobilní aplikaci využívající geolokační metody a zpracovávající získané geografické údaje včetně zobrazování uživateli formou rozšířené reality a mapových podkladů. cze
dc.format 81 s. cze
dc.format.extent 20896784 bytes cze
dc.format.mimetype application/zip cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject Android eng
dc.subject geolocation eng
dc.subject LBS eng
dc.subject map eng
dc.subject mobile application
dc.subject augmented reality eng
dc.subject geolokace cze
dc.subject mapa cze
dc.subject rozšířená realita cze
dc.subject mobilní aplikace cze
dc.title Návrh a realizace mobilní aplikace využívající geolokaci v operačním systému android cze
dc.title.alternative Design and realization of mobile application using geolocation in the Android operating system eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Šimerda, Karel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This master thesis is devoted to the description and evaluation of various geolocation techniques utilized in mobile applications. In this work, as output is to create a mobile application that uses the geolocation methods and processing the collected geographical data including their displaying the user in the form of augmented reality and maps. eng
dc.description.department Katedra softwarových technologií cze
dc.thesis.degree-discipline Informační technologie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta elektrotechniky a informatiky cze
dc.identifier.signature D33206 cze
dc.thesis.degree-program Informační technologie cze
dc.description.defence Vedoucí práce hodnotil výstup DP jako nadprůměrný. Mobilní aplikace zobrazuje body zájmu na mapě a navíc volitelně prostřednictvím rozšířené reality na obrazu z kamery smartphone. I přes drobné nedokonalosti považuje vedoucí práce výslednou aplikaci za mimořádně zdařilou a s vysokým potenciálem využitelnosti v praxi. Diplomová práce je správně logicky členěna a dobře stylisticky a typograficky zpracovaná, gramaticky zcela v pořádku. Oponent vytkl práci několik nepřesností, na které se student snažil reagovat a kladené dotazy zodpovědět. cze
dc.identifier.stag 26513 cze
dc.date.embargo 2015-08-21 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account